Preventie en bewustwording

Preventie en bewustwording

De gevolgschade van lawaai wordt momenteel nog sterk onderschat. Met partijen in de hele hoorzorgketen willen we informatie en voorlichting geven en waar noodzakelijk gehoorbeschermende maatregelen. Bewustwording is essentieel: vroegdiagnostiek en testen dienen daarbij breder toegankelijk te worden.

Lees meer
Werk en gehoor

Werk en gehoor

Gehoorverlies ontstaat langzaam en heeft niet altijd een duidelijke oorzaak. Vanuit de Arbowet is er aandacht voor lawaai op de werkvloer, waarbij werkgever en werknemer beide verantwoordelijk zijn. Samen met partners als de vereniging voor bedrijfsartsen (NVAB) en werkgevers- en werknemersorganisaties verkennen we dit probleem en zoeken we naar oplossingen.

Lees meer
Ouderen en mee blijven doen

Ouderen en mee blijven doen

Leeftijdsgerelateerd gehoorverlies treft vrijwel alle ouderen. Het gehoorverlies ontstaat langzaam en kan er toe leiden dat men zich geleidelijk terug gaat trekken. Dan ligt vereenzaming op de loer. Samen met stakeholders werken we aan bewustwording en het belang om iets aan gehoorverlies te doen.

Lees meer

Wie zijn wij?

De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is de brancheorganisatie van audicienbedrijven in Nederland en daarmee woordvoerder en belangenbehartiger van de sector.

De NVAB zet zich dagelijks in voor goede hoorzorg, innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren, voorlichting  en preventie. De NVAB maakt zich hard te blijven investeren in goede en toegankelijke dienstverlening. In het bespreekbaar maken en het realiseren van goede voorlichting. Samen in de zorgketen, maar vooral ook samen naar buiten. Daar waar we impact kunnen maken voor mensen die mee kunnen blijven doen. Want investeren in hoorzorg, is investeren in meedoen.

Meer over NVAB

‘Wees goed voor je gehoor en bescherm je oor!’


In aanloop naar de feestdagen is de NVAB een campagne gestart om op een positieve manier gehoorbescherming onder de aandacht te brengen. 

Het aantal mensen en vooral het aantal jongeren met klachten als tinnitus en gehoorschade blijft maar toenemen en gevolgschade van lawaai wordt nog sterk onderschat. In deze periode kunnen juist de (groot)ouders hier een belangrijke rol in spelen, omdat zij vaak al meer met de consequenties van gehoorschade geconfronteerd worden. Hoe eerder je begint met het beschermen van je oren, hoe langer je goed kan blijven horen! Geef daarom je (klein)kinderen een set oordoppen cadeau.

Bescherm je oren wanneer je naar een concert gaat, in de kroeg bent, maar ook wanneer je zelf naar muziek luistert of als er vuurwerk wordt afgestoken. Goede gehoorbescherming stelt je immers in staat om niet alleen beter en langer van muziek te genieten, maar ook je familie en vrienden nog te kunnen verstaan. De verhalen van mensen die dat niet hebben gedaan, zijn ernstig en moeten we willen voorkomen.

Dus: ‘Wees goed voor je gehoor, bescherm je oor!’, is het devies.

>> Preventie en bewustwording

Nieuws