Preventie en bewustwording

Preventie en bewustwording

De gevolgschade van lawaai wordt momenteel nog sterk onderschat. Met partijen in de hele hoorzorgketen willen we informatie en voorlichting geven en waar noodzakelijk gehoorbeschermende maatregelen. Bewustwording is essentieel: vroegdiagnostiek en testen dienen daarbij breder toegankelijk te worden.

Lees meer
Werk en gehoor

Werk en gehoor

Gehoorverlies ontstaat langzaam en heeft niet altijd een duidelijke oorzaak. Vanuit de Arbowet is er aandacht voor lawaai op de werkvloer, waarbij werkgever en werknemer beide verantwoordelijk zijn. Samen met partners als de vereniging voor bedrijfsartsen (NVAB) en werkgevers- en werknemersorganisaties verkennen we dit probleem en zoeken we naar oplossingen.

Lees meer
Ouderen en mee blijven doen

Ouderen en mee blijven doen

Leeftijdsgerelateerd gehoorverlies treft vrijwel alle ouderen. Het gehoorverlies ontstaat langzaam en kan er toe leiden dat men zich geleidelijk terug gaat trekken. Dan ligt vereenzaming op de loer. Samen met stakeholders werken we aan bewustwording en het belang om iets aan gehoorverlies te doen.

Lees meer

Wie zijn wij?

De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is de brancheorganisatie van audicienbedrijven in Nederland en daarmee woordvoerder en belangenbehartiger van de sector.

De NVAB zet zich dagelijks in voor goede hoorzorg, innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren, voorlichting  en preventie. De NVAB maakt zich hard te blijven investeren in goede en toegankelijke dienstverlening. In het bespreekbaar maken en het realiseren van goede voorlichting. Samen in de zorgketen, maar vooral ook samen naar buiten. Daar waar we impact kunnen maken voor mensen die mee kunnen blijven doen. Want investeren in hoorzorg, is investeren in meedoen.

Meer over NVAB

​NVAB maakt werk van preventie met decemberactie

De NVAB start vanaf 17 november 2022 in aanloop naar de feestdagen een campagne om op een positieve manier gehoorbescherming bij festivals, concerten en in de horeca onder de aandacht te brengen. 

Veilig een concert bezoeken en genieten van muziek, dat is waar vele festivalorganisaties voor staan. Discussies over de geluidsnormen bij evenementen zijn recent weer opgelaaid en ook de Gezondheidsraad brengt daar binnenkort een advies over uit. Het aantal jongeren dat gebruik maakt van gehoorbescherming bij evenementen, festivals en concerten blijft echter rond de 50% hangen, terwijl het aantal jongeren met klachten als tinnitus en gehoorschade toeneemt. Jongeren zien de noodzaak van gehoorbescherming mogelijk niet. Hier kunnen juist de (groot)ouders een belangrijke rol in spelen omdat zij vaak al meer met de consequenties van gehoorschade geconfronteerd worden.   

Speciaal voor de feestdagen lanceert de NVAB de campagne ‘Geef je (klein)kind een set oordoppen cadeau met de feestdagen’, de NVAB biedt via social media én de aangesloten winkels klanten de tools om in gesprek te gaan over gehoorbescherming met hun kinderen en kleinkinderen. Goede gehoorbescherming stelt je immers in staat om niet alleen beter en langer van muziek te genieten, maar ook je vrienden nog te kunnen verstaan. De verhalen van mensen die dat niet hebben gedaan, zijn ernstig en moeten we willen voorkomen. Dus: ‘wees goed voor je gehoor, bescherm je oor’, is het devies. 

Nieuws