Preventie en bewustwording

Preventie en bewustwording

De gevolgschade van lawaai wordt momenteel nog sterk onderschat. Met partijen in de hele hoorzorgketen willen we informatie en voorlichting geven en waar noodzakelijk gehoorbeschermende maatregelen. Bewustwording is essentieel: vroegdiagnostiek en testen dienen daarbij breder toegankelijk te worden.

Lees meer
Werk en gehoor

Werk en gehoor

Gehoorverlies ontstaat langzaam en heeft niet altijd een duidelijke oorzaak. Vanuit de Arbowet is er aandacht voor lawaai op de werkvloer, waarbij werkgever en werknemer beide verantwoordelijk zijn. Samen met partners als de vereniging voor bedrijfsartsen (NVAB) en werkgevers- en werknemersorganisaties verkennen we dit probleem en zoeken we naar oplossingen.

Lees meer
Ouderen en mee blijven doen

Ouderen en mee blijven doen

Leeftijdsgerelateerd gehoorverlies treft vrijwel alle ouderen. Het gehoorverlies ontstaat langzaam en kan er toe leiden dat men zich geleidelijk terug gaat trekken. Dan ligt vereenzaming op de loer. Samen met stakeholders werken we aan bewustwording en het belang om iets aan gehoorverlies te doen.

Lees meer

Wie zijn wij?

De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is de brancheorganisatie van audicienbedrijven in Nederland en daarmee woordvoerder en belangenbehartiger van de sector.

De NVAB zet zich dagelijks in voor goede hoorzorg, innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren, voorlichting  en preventie. De NVAB maakt zich hard te blijven investeren in goede en toegankelijke dienstverlening. In het bespreekbaar maken en het realiseren van goede voorlichting. Samen in de zorgketen, maar vooral ook samen naar buiten. Daar waar we impact kunnen maken voor mensen die mee kunnen blijven doen. Want investeren in hoorzorg, is investeren in meedoen.

Meer over NVAB

World Hearing Day top 50 – Geniet van muziek bescherm je oren

In aanloop naar International Noise Awareness Day gaat de NVAB de spotify playlist World Hearing Day top 50 (WHD top 50) actualiseren. Deze WHD top 50 werd op 3 maart 2023 bekend gemaakt en is samengesteld uit nummers van muzikanten met tinnitus of gehoorklachten én nummers over oren en horen. Hiermee vraagt de NVAB op positieve wijze aandacht voor de impact van gehoorklachten op het dagelijks leven en de noodzaak voor preventie.

Steeds meer muzikanten zijn open over hún gehoorklachten of tinnitus en spreken zich uit over de noodzaak om gehoorbescherming te dragen. Daarom zet de NVAB hen graag in de spotlights en kan er van 20 maart tot en met 15 april 2024 weer gestemd worden.

>>> Meer info op de actiepagina

>>> Breng je stem uit!

>>> Spotify World Hearing Day playlist > Ter inspiratie!

Nieuws