Wat is NVAB?

Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is de brancheorganisatie van audicienbedrijven in Nederland en woordvoerder en belangenbehartiger van de bedrijfstak.

In Nederland kampen zo'n 1,3 miljoen mensen met matig tot ernstig gehoorverlies. De impact hiervan is enorm; minder of zelfs helemaal niet meer kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Maar ook privé zijn de gevolgen groot. Gehoorverlies kan leiden tot sociaal isolement, depressies, gevoelens van eenzaamheid en meer kans op vervroegde dementie. De groep slechthorenden is helaas nog steeds groeiende: naar verwachting gaat het in 2030 om 10% van alle Nederlanders in 2040 groeiend naar 12,5%. Goede hoorzorg, innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren maar zeker ook voorlichting en preventie worden steeds belangrijker. Hier zet NVAB zich dagelijks voor in.

Lees meer over ons

Wat doen wij?

  • De basis leggen voor een goede zorg;
  • Werken aan de vitaliteit van de audicienbranche;
  • Werken aan deskundigheid en vakbekwaamheid van de audiciens;
  • Staan voor toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van hoorzorg.
Word nu lid van NVAB

Nieuws