Wie kan er lid zijn?

Audicienbedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt en samenwerkingsverbanden van audicienbedrijven (die rechtspersoonlijkheid bezitten, zich als samenwerkingsverband presenteren op de consumentenmarkt en samen over 25 of meer verkooppunten binnen Nederland beschikken), kunnen lid zijn van NVAB.

Wij behartigen uw belangen

Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden:

 • NVAB behartigt het branchebelang op het gebied van wet- en regelgeving;
 • NVAB behartigt het branchebelang richting zorginkoop van zorgverzekeraars;
 • NVAB borgt de kwaliteit van opleiding en dienstverlening door middel van het StAr-keurmerk (door Stichting Audicienregister);
 • NVAB houdt de vakopleiding in stand en is één van de financiers van de vakopleiding;
 • NVAB draag zorg voor onderzoek ten gunste van de bedrijfstak;
 • NVAB maakt zich sterk voor het professioneel neerzetten van de audicien (als bedrijf);
 • NVAB informeert over ontwikkelingen in de markt en in wet- en regelgeving.
   
Lid worden? Neem contact met ons op

Uw voordelen als lid

 • De belangen van uw bedrijf en de branche worden vertegenwoordigd op collectief niveau;
 • U bent en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen t.a.v. de veldnorm, het Audicienregister en het hoorprotocol.;
 • U wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving zowel op nationaal als op Europees niveau;
 • U bent in staat kennis te delen met andere bedrijven die werkzaam zijn in dezelfde branche;
 • U vergroot uw netwerk en uw scope binnen de branche.