Wie kan er lid zijn?

Audicienbedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt en samenwerkingsverbanden van audicienbedrijven (die rechtspersoonlijkheid bezitten, zich als samenwerkingsverband presenteren op de consumentenmarkt en samen over 25 of meer verkooppunten binnen Nederland beschikken) en partijen die zichzelf linken aan hoorzorg (coaching, coping, etc.) kunnen lid zijn van de NVAB.

Samen meer impact

De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

De NVAB:

 • behartigt het branchebelang op het gebied van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in de overleggen met het ministerie van VWS;
 • heeft contact met de zorgverzekeraars als het gaat over verantwoorde zorginkoop;
 • borgt de kwaliteit van opleiding en dienstverlening door middel van het StAr-keurmerk (door Stichting Audicienregister) en is ook betrokken bij het updaten van de veldnorm die voor de sector geldt;
 • is betrokken bij het Hoorprotocol 2.0 (Hoormij) waarin audicienbedrijven en verzekeraars met de patientenvereniging afspraken over de wijze van voorschrijven van adequate hooroplossingen;
 • houdt mede de vakopleiding in stand en is één van de financiers van de vakopleiding;
 • draagt zorg voor onderzoek ten gunste van de bedrijfstak;
 • maakt zich sterk voor het professioneel neerzetten van de audicien (als bedrijf);
 • informeert over ontwikkelingen in de markt en in wet- en regelgeving.
Lid worden? Neem contact met ons op

Voordelen als lid

 • De belangen van uw bedrijf en de branche worden vertegenwoordigd op collectief niveau;
 • U bent en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen t.a.v. de veldnorm, het Audicienregister en het hoorprotocol.;
 • U wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving zowel op nationaal als op Europees niveau;
 • U bent in staat kennis te delen met andere bedrijven die werkzaam zijn in dezelfde branche;
 • U vergroot uw netwerk en uw scope binnen en vooral ook buiten de branche.