Het belang van goede hoorzorg

In Nederland kampen zo'n 1,3 miljoen mensen met matig tot ernstig gehoorverlies. De impact hiervan is enorm; minder of zelfs helemaal niet meer kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Maar ook privé zijn de gevolgen groot. Gehoorverlies kan leiden tot sociaal isolement, depressies, gevoelens van eenzaamheid en meer kans op vervroegde dementie. De groep slechthorenden is helaas nog steeds groeiende: naar verwachting gaat het in 2030 om 10% van alle Nederlanders in 2040 groeiend naar 12,5%. Goede hoorzorg, innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren maar zeker ook voorlichting en preventie worden steeds belangrijker. Hier zet NVAB zich dagelijks voor in.

Hoorprotocol 2.0

Op 31 mei 2021 is het Hoorprotocol 2.0 gelanceerd door Stichting Protocol Hulpmiddelen en Hoormij. Onderstaande infographic laat de 5 stappen van het hoorprotocol zien. De 5 stappen om tot een goed hoortoestel te komen, zijn ook gevisualiseerd in onderstaande animatie.

De maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid

In september 2019 verscheen het rapport ‘’De maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid’’, door SiRM, Strategies in Regulated Markets. Hierin wordt aangetoond dat er een grote groep onbehandelde slechthorenden is en dat de daar uit voortvloeiende maatschappelijke kosten hoog zijn. Het rapport werd aangeboden aan de toenmalig directeur-generaal van het ministerie van VWS, die het veld uitnodigde om zelf met een actieplan te komen om het probleem aan te pakken. 

Wat werkt dossier Preventie Gehoorschade

In het ´Wat werkt dossier Preventie Gehoorschade` (april 2019) ligt de focus op gehoorschade als gevolg van blootstelling aan hard geluid in de recreatieve sfeer en effectieve (preventieve) aanpakken om het gehoor van mensen zo lang mogelijk gezond te houden. In het dossier wordt ingegaan op de stand van zaken rondom gehoorschade door lawaai (wat is het, gevolgen, risicogroepen, prevalentie en redenen om bloot te stellen aan hard geluid). Ook wordt er ingegaan op ‘wat (niet) werkt’ en de elementen waar een gemeente mee aan de slag kan. 

Het RIVM heeft VeiligheidNL gevraagd deze rapportage op te stellen op basis van de expertise die VeiligheidNL op dit terrein heeft sinds het samengaan met de Nationale Hoorstichting. Sinds 2018 is de Nationale Hoorstichting onderdeel van Veiligheid NL.

World report on hearing

Het 'World Report on Hearing' (WRH, 2021) is ontwikkeld als reactie op de resolutie van de Wereldgezondheidsvergadering (WHA70.13), die in 2017 werd aangenomen als leidraad voor lidstaten om oor- en gehoorzorg te integreren in hun nationale gezondheidsplannen.

Op basis van het beste beschikbare bewijs presenteert dit rapport epidemiologische en financiële gegevens over gehoorverlies; schetst beschikbare kosteneffectieve oplossingen en baant de weg voorwaarts via 'Geïntegreerde mensgerichte oor- en gehoorzorg' (IPC-EHC). Het rapport stelt een reeks belangrijke HEARING-interventies voor die moeten worden geleverd via een versterkt gezondheidssysteem om de visie van IPC-EHC te realiseren. 
 

EuroTrak Netherlands 2022

EuroTrak is de grootste internationale studie over gehoordkwesties. Geïnitieerd door European Hearing Industry Manufacturers Association (EHIMA) in 2009, belicht het de prevalentie van gehoorverlies, evenals het gebruik van hoortoestellen en de ervaringen van mensen met gehoorverlies van hun hoortoestellen. 

Het volledige EuroTrak 2022 is hier te downloaden.