Het belang van goede hoorzorg

In Nederland kampen zo'n 1,3 miljoen mensen met matig tot ernstig gehoorverlies. De impact hiervan is enorm; minder of zelfs helemaal niet meer kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Maar ook privé zijn de gevolgen groot. Gehoorverlies kan leiden tot sociaal isolement, depressies, gevoelens van eenzaamheid en meer kans op vervroegde dementie. De groep slechthorenden is helaas nog steeds groeiende: naar verwachting gaat het in 2030 om 10% van alle Nederlanders in 2040 groeiend naar 12,5%. Goede hoorzorg, innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren maar zeker ook voorlichting en preventie worden steeds belangrijker. Hier zet NVAB zich dagelijks voor in.

Hoorprotocol 2.0

Op 31 mei 2021 is het Hoorprotocol 2.0 gelanceerd door Stichting Protocol Hulpmiddelen en Hoormij. Onderstaande infographic laat de 5 stappen van het hoorprotocol zien. De 5 stappen om tot een goed hoortoestel te komen, zijn ook gevisualiseerd in onderstaande animatie.

De maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid

In september 2019 verscheen het rapport ‘’De maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid’’, door SiRM, Strategies in Regulated Markets. Hierin wordt aangetoond dat er een grote groep onbehandelde slechthorenden is en dat de daar uit voortvloeiende maatschappelijke kosten hoog zijn. Het rapport werd aangeboden aan de toenmalig directeur-generaal van het ministerie van VWS, die het veld uitnodigde om zelf met een actieplan te komen om het probleem aan te pakken.