Ouderen en mee blijven doen

Uit diverse studies blijkt dat leeftijdsgerelateerd gehoorverlies, officieel presbyacusis genoemd, een veelvoorkomende klacht is. We worden ouder en de kans dat we minder gaan horen neemt dan ook toe. De effecten van gehoorverlies ontstaan langzaam maar kunnen er wel toe leiden dat mensen zich terug gaan trekken uit hun sociale leven: minder naar verjaardagen gaan, niet meer meedoen met verenigingsactiviteiten of zelfs stoppen met vrijwilligerswerk. Dan ligt vereenzaming op de loer.

Recente studies wijzen op de samen-hang van horen en dementie, waarbij slecht horen de cognitieve achteruit-gang versterkt. Door een kleine aan-passing met een hoortoestel kan er al vermindering van klachten gerealiseerd worden. Het is dus van groot belang om mensen pro-actief in de gelegenheid te stellen hun gehoor te checken, zodat ze er tijdig bij kunnen zijn.

Samen met stakeholders, waaronder ouderenbonden, sociaal werk en thuis- en verpleegorganisaties, werken we aan bewustwording. Met en via huisartsen zorgen we dat ouderen sneller worden geattendeerd op gehoorverlies én het nut daar iets aan te doen.

Onderzoek samenhang gehoorverlies en dementie

Onderzoek van Alison Huang aan de ‘Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health’ wijst uit dat mensen die lijden aan gehoorverlies een grotere kans hebben op dementie. Dit resultaat komt overeen met andere studies die hier onderzoek naar doen. Dat zou kunnen betekenen dat één van de manieren om dementie tegen te gaan het behandelen van gehoorverlies is.

Dat is ook belangrijk voor Nederland. Volgens onderzoek van VeiligheidNL en Erasmus MC heeft naar schatting dertien procent van de Nederlandse bevolking boven de 40 jaar last van gehoorverlies van minimaal 35 decibel (doof.nl, 2021).

In Huang’s onderzoek werden 2413 personen geanalyseerd. De helft van de deelnemers was ouder dan 80 jaar. Zij lieten een duidelijke link tussen gehoorschade en dementie zien. Bij de deelnemers met matig tot ernstig gehoorverlies lijdt 61% meer aan dementie dan bij de deelnemers met een normaal gehoor. Door het gebruik van een hoortoestel onder de deelnemers met matig tot ernstig gehoorverlies had gemiddeld 32% minder last van dementie.

Hoe gehoorverlies verband houdt met dementie is nog niet duidelijk. Studies wijzen op verschillende mogelijke mechanismen. Dit onderzoek draagt bij aan een oeuvre van het Cochlear Center for Hearing and Public Health dat de relatie tussen gehoorverlies en dementie onderzoekt.

>>> Lees het volledige artikel 'New Study Links Hearing Loss With Dementia in Older Adults'. 

Van doof tot dement

Slecht horen gaat vaak gepaard met cognitieve achteruitgang en dementie. Het lijkt er zelfs op dat slechthorendheid dementie kan veroorzaken. Op tijd een gehoorapparaat gebruiken, kan helpen.

Het dragen van een hoorapparaat beschermt tegen cognitieve achteruitgang op lange termijn, bevestigt uit een nieuwe studie. Het artikel 'Van doof to dement', dat verscheen in Psyche&Brein, is daarom opnieuw actueel.

>>> Lees het volledige artikel 'Van doof tot dement'.