Ouderen en mee blijven doen

Uit diverse studies blijkt dat leeftijdsgerelateerd gehoorverlies, officieel presbyacusis genoemd, een veelvoorkomende klacht is. We worden ouder en de kans dat we min-der gaan horen neemt dan ook toe. De effecten van gehoorverlies ontstaan langzaam maar kunnen er wel toe leiden dat mensen zich terug gaan trekken uit hun sociale leven: minder naar verjaardagen gaan, niet meer meedoen met verenigingsactiviteiten of zelfs stoppen met vrijwilligerswerk. Dan ligt vereenzaming op de loer.

Recente studies wijzen op de samen-hang van horen en dementie, waarbij slecht horen de cognitieve achteruit-gang versterkt. Door een kleine aan-passing met een hoortoestel kan er al vermindering van klachten gerealiseerd worden. Het is dus van groot belang om mensen pro-actief in de gelegenheid te stellen hun gehoor te checken, zodat ze er tijdig bij kunnen zijn.

Samen met stakeholders, waaronder ouderenbonden, sociaal werk en thuis- en verpleegorganisaties, werken we aan bewustwording. Met en via huisartsen zorgen we dat ouderen sneller worden geattendeerd op gehoorverlies én het nut daar iets aan te doen.