Werk en gehoor

Vanuit de Arbowet, die uit 1980 dateert en steeds meer is aangescherpt, is er aandacht voor lawaai op de werkvloer. Toch werken jaarlijks nog steeds meer dan 900.000 mensen in een lawaaiige omgeving. Een werkomgeving zoals een kantoortuin wordt ook steeds meer als lawaaiig ervaren. In de evenementen-branche zijn afspraken gemaakt over de volumes die gehanteerd mogen worden, maar daar zijn er ook discussies over de duur en de mate waarin deze geluidsniveaus “veilig” kunnen worden genoemd.

Gehoorverlies ontstaat langzaam en heeft niet altijd een duidelijke oorzaak. Daarbij zijn werkgever en werknemer beide verantwoordelijk. Ook bij evenement-en en in de horeca- geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dat wat gezond is. De effecten van gehoorverlies op de werkvloer blijken enorm. Uit een studie van zorgverzekeraar CZ blijkt een verhoogde kans op ziekteverzuim. Ook de kans op extra vermoeidheidsklachten, burn-out en arbeidsongeschiktheid blijkt hoger.

Daarom gaan we met partners als de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en werkgevers- en werknemersorganisaties een programma opzetten om dit probleem nader te verkennen. Ook willen we pilots opzetten om te zien waar en hoe we gehoorverlies sneller kunnen opsporen en mogelijk voorkomen.