U bent hier:
NVAB>
Vind een audicien
 
8
jan
Reactie NVAB op regeerakkoord
Het nieuwe Kabinet is van start gegaan. Het regeerakkoord geeft richting voor de toekomst. De NVAB heeft als reactie op het regeerakkoord een aantal voorstellen voor concrete invulling gedaan om kwalitatief goede hoorzorg toegankelijk en betaalbaar houden.
11
dec
Consumentenbond roept op tot mogelijkheid bijbetalen voor betere hoortoestellen
De Consumentenbond vindt dat cliënten niet de hele rekening moeten betalen wanneer zij kiezen voor een hoortoestel in een hogere categorie of een toestel uit de vrije markt.
Interview voorzitter NVAB in De Audicien »
In het vakblad De Audicien van augustus 2015 wordt Meindert Stolk, voorzitter van de NVAB uitgebreid geïnterviewd.

NVAB staat voor...

...toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van hoorzorg. Dit met het oog op de groeiende groep van ouderen en het gegeven dat bijna iedereen in zijn/haar leven te maken krijgt met slechthorendheid. De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is al meer dan vijftig jaar de brancheorganisatie voor alle kwaliteits-audicienbedrijven in Nederland. NVAB-leden werken continu aan goede, betrouwbare en betaalbare hoorzorg, die voor iedereen toegankelijk is. Lees meer in het position paper
 

 Wat wij doen...

 
  • ​zorgen voor een goede hoorzorg
  • optimale revalidatie van slechthorenden
  • de vitaliteit van de bedrijfstak
  • het succes van audicienbedrijven
  • basis leggen voor een goede hoorzorg
  • word nu lid van NVAB

Bezoekadres

Reitseplein 8
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@nvab.nl
tel: +31 (0)13 59 44 768
 
© 2013 NAVB - Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven